top of page
IMG_7087.JPG

สื่อธรรม

ขอเชิญทุกท่านร่วมศึกษาธรรมเผื่อสร้างกุศลและส่งเสริมจิตใจให้สงบ

  • Facebook
  • YouTube
IMG_7068.JPG

ประโยชน์ของการฝึกจิต

นอกจากประโยชน์ปัจจุบันคือทำให้ร่างกายแข็งแรงความจำดีขึ้น ยังมีประโยชน์เบื้องหน้าเกิดขึ้นคือ เมื่อจิตเข้าถึงความตั้งมั่นสูงสุด จิตจะดิ่งเข้าสู่ฌานที่เรียกว่า รูปฌานลำดับ 1 ถึง 4 ผู้ใดพัฒนาจิตให้เข้าถึงฌานแล้ว ตายในขณะจิตนิ่งเป็นฌาน จะไปโอปปาติกะเป็นรูปพรหมในชั้นต่าง ๆ ตามกำลังของฌานที่ตัวเองพัฒนาได้ (ฝึกจิต) ตัวอย่างเช่น ทำจิตนิ่งจนถึงฌานที่หนึ่ง ตายแล้วไปโอปปาติกะเป็นพระพรหมได้ชั้นปาริสัชชา ปุโรหิตา มหาพรหมา ตามลำดับความหยาบความประณีตของกำลังฌาน พรหมเป็นภพภูมิที่อยู่สูงกว่าภพเทวดา มีความสุขละเอียดประณีตมากกว่าความสุขของเทวดา ผู้ที่เข้าถึงฌานที่สี่แล้วเจริญพละ 5 จนมีกำลังกล้าแข็งสามารถละสังโยชน์ 5 ตัวแรกได้ ขณะจิตทรงฌานแล้วตายไป จะไปโอปปาติกะเป็นพรหมอยู่ในสุทธาวาส เป็นพรหมที่ไม่มีความตกต่ำ ไม่กลับมาเกิดในภพภูมิต่ำได้อีก แต่จะนิพพานที่นั่น ผู้ที่ปฏิบัติกรรมฐานจนจิตเข้าถึงความตั้งมั่นเป็นสมาธิในฌาน เมื่อจิตเคลื่อนออกจากฌานแล้ว จะเกิดปัญญาสูงสุดขั้นโลกิยะที่เรียกว่าอภิญญา 5 ตัว คือจิตมีความสามารถแสดงฤทธิ์ได้ มีหูทิพย์ รู้ใจผู้อื่น ระลึกชาติหนหลังได้และมีตาทิพย์เกิดขึ้น คนที่มีจิตระลึกชาติหนหลังได้ (ปุพเพนิวาสานุสติญาณ) จะเห็นว่าสุดตาทิพย์ที่ตนเองถือกำเนิดมาเป็นสัตว์ที่มีรูปนาม นับจำนวนภพชาติไม่รู้จบ มีทั้งเกิดดีและเกิดอยู่ในภพที่ไม่ดี นั่นคือผลงานของจิตที่เขาเป็นผู้กระทำกรรมและสั่งสมผลของกรรมไว้ในดวงจิต เมื่อตายไปแล้วแรงกรรมจะผลักดันตัวเองให้ไปเกิดเป็นสัตว์อยู่ในภพภูมิต่าง ๆ จึงได้รู้ว่านั่นคือความโง่ที่ตัวเองได้ทำไว้จะเป็นกี่ภพกี่ชาติยังต้องเวียนตาย-เวียนเกิดอยู่อย่างนั้น บางคนคิดว่าถ้าโลกแตกจริงจะไม่ต้องใช้หนี้ที่ไปกู้ยืมมา นั่นเป็นความคิดที่ผิดไปจากธรรม หากหนี้ยังใช้ไม่หมดในชาตินี้ หนี้ที่เหลือจะยังติดตามข้ามภพชาติ ให้ต้องไปชดใช้กันต่อในชาติหน้า เมื่อเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้โคจรไปพบกันอีก มีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งสำเร็จการศึกษามาจากต่างประเทศ ได้ทุนจากต่างประเทศมาทำวิจัยเรื่องการระลึกชาติหนหลัง ปรากฏว่ามีเด็กอยู่หนึ่งรายเคยเป็นหนี้เขาแต่ชาติอดีตจำนวนเงิน 9 บาทไทยเท่านั้นเอง ได้ตายไปก่อนโดยยังไม่ได้ใช้หนี้ ชาตินี้ได้มีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก เป็นเด็กที่ระลึกชาติหนหลังได้ ได้กลับไปที่หมู่บ้านเก่าในอดีตชาติ ได้พบเจ้าหนี้ซึ่งชรามากแล้วรู้ว่าเคยเป็นหนี้เพื่อนคนนี้ไว้ จึงเอาเงิน 9 บาทใช้หนี้ในส่วนที่ยังติดค้างไว้ตั้งแต่ชาติที่แล้ว คนชรานั้นจำได้ว่าสมัยที่ยังเป็นเด็กเคยเล่นหยอดหลุมกับเพื่อนหลายคน แต่มีเพื่อนอยู่หนึ่งคนเป็นหนี้ตนเองอยู่ 9 บาท แต่ได้ตายไปก่อนจึงยังไม่ได้ใช้หนี้ จึงได้เชื่อว่าเพื่อนคนนั้นได้ตายไปนานแล้วและได้กลับมาเกิดเป็นเด็กที่นำเงิน 9 บาทมาใช้หนี้นั่นเอง นี่เป็นเรื่องจริงที่อาจารย์ท่านนั้นทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยต่างชาติ ฉะนั้นโอกาสที่โลกแตกแล้วทำให้หนี้สูญจึงไม่เป็นความจริง ด้วยเหตุนี้เกิดมาแล้วพยายามอย่าเป็นหนี้ใครนั่นแหละดีที่สุด เป็นหนี้แล้วไม่มีความสุข ดังพุทธวจนะว่า “สุขจากการไม่เป็นหนี้” แค่ฝึกจิตนิ่งเป็นฌานแล้วอภิญญาเกิดขึ้นก็สามารถรู้เห็นเข้าใจความจริงบางอย่างได้ ฉะนั้นลองไปพิสูจน์ด้วยการพัฒนาจิตตัวเองซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ยาก ถามว่าคนที่สามารถรู้เห็นเข้าใจความจริงที่อยู่เหนือประสาทสัมผัสเป็นคนเก่งใช่หรือไม่ คงต้องตอบว่า “ไม่ใช่” เพราะยังไม่สามารถทำตัวเองให้พ้นไปจากความทุกข์ได้

การทำสมาธิ

สำหรับการนั่งสมาธิในทางพระพุทธศาสนา นอกจากต้องการความสงบ ทำให้มีสติและเกิดปัญญาแล้ว

ยังมีจุดประสงค์ในด้านการวิปัสสนา เช่น อานาปานสติ ที่สอนให้พิจารณาลมหายใจเข้า-ออก และตระหนักรู้ปัจจุบันขณะอยู่ตลอดเวลา รวมถึงเมื่อฝึกนั่งสมาธิไปเรื่อยๆ ก็จะมีการแบ่งขั้นกรรมฐานต่างๆ

อีกมากมาย

ทั้งนี้ จุดร่วมของการนั่งสมาธิก็คือ การทำจิตใจให้สงบ และจดจ่ออยู่กับปัจจุบัน นั่นเอง

เมื่อเป็นเช่นนั้น การตั้งใจทำงาน ก็ถือว่าเป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่งเช่นกัน

IMG_7088.JPG

ทำทุกวันเสมือน วันสุดท้ายของชีวิต

บทความธรรมะ

อ่านบทความที่มีประโยชน์เผื่อดวงตาสว่างในธรรม

bottom of page