top of page
ทำบุญวันพระ๒๑ ก.ค.๒๕๖๕***วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 21 July 2022 ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีขาล ชีววาร(ช) อาสาธมาส จัตวาศก จ.ศ. 1384 , ค.ศ. 2022 , ม.ศ. 1944 , ร.ศ. 241 สุริยคติ เป็น ปกติสุรทิน , จันทรคติ เป็น ปกติมาส ปกติวาร ***ดวงอาทิตย์ ขึ้นเวลา 06:00น. (ปัดเหนือ 21°) , ตกเวลา 18:49น. (ปัดเหนือ 21°) , เที่ยงจริงเวลา 12:24น. **ดวงจันทร์ขึ้น เวลา 00:07น. (ปัดเหนือ 10°) ดวงจันทร์ตก เวลา 12:50น. (ปัดเหนือ 13°) , ความสว่าง 44% จันทร์ดับ(อามาวสี) 29 กรกฎาคม พ.ศ.2565 00:54น. , จันทร์เพ็ญ(ปูรณมี) 12 สิงหาคม พ.ศ.2565 08:35น. ***วันนี้ทางวัดนางตะเคียนจัดให้มีการทำบุญตักบาตร รักษาอุโบสถศีล ในวันธัมมัสสวนะ ณ.ศาลาการเปรียญวัดนางตะเคียน เวลา ๐๘.๓๐ น.
bottom of page