top of page
ทำบุญวันพระ และวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐
***วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 28 July 2022 ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีขาล ชีววาร(ช) อาสาธมาส จัตวาศก จ.ศ. 1384 , ค.ศ. 2022 , ม.ศ. 1944 , ร.ศ. 241 สุริยคติ เป็น ปกติสุรทิน , จันทรคติ เป็น ปกติมาส ปกติวาร [6] *****เป็นวันธัมมัสสวนะ และวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ***ดวงอาทิตย์ ขึ้นเวลา 06:02น. (ปัดเหนือ 20°) , ตกเวลา 18:47น. (ปัดเหนือ 20°) , เที่ยงจริงเวลา 12:25น. **ดวงจันทร์ขึ้น เวลา 05:25น. (ปัดเหนือ 26°) ดวงจันทร์ตก เวลา 18:43น. (ปัดเหนือ 25°) , ความสว่าง 0% จันทร์ดับ(อามาวสี) 29 กรกฎาคม พ.ศ.2565 00:54น. , จันทร์เพ็ญ(ปูรณมี) 12 สิงหาคม พ.ศ.2565 08:35น. ***เป็นวันสำคัญ ๒ รายการ เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันธัมมัสสวนะ และเป็นวันสำคัญของประเทศ คือเป็นวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว..... ***ทางวัดจึงจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ.ศาลาการเปรียญวัดนางตะเคียน เวลา ๐๘.๓๐ น. ทำบุญตักบาตร และสมาทานอุโบสถศีล ฟังพระธรรมเทศนา.....
bottom of page