top of page
ทำบุญวันพระ ๕ ส.ค.๒๕๖๕
***วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 5 August 2022 ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีขาล ศุกรวาร(ศ) สาวนมาส จัตวาศก จ.ศ. 1384 , ค.ศ. 2022 , ม.ศ. 1944 , ร.ศ. 241 สุริยคติ เป็น ปกติสุรทิน , จันทรคติ เป็น ปกติมาส ปกติวาร [6] วันพระ จันทร์กึ่ง (ข้างขึ้น) เวลา 18:06น. ***ดวงอาทิตย์ ขึ้นเวลา 06:03น. (ปัดเหนือ 18°) , ตกเวลา 18:45น. (ปัดเหนือ 18°) , เที่ยงจริงเวลา 12:24น. **ดวงจันทร์ขึ้น เวลา 12:08น. (ปัดใต้ 14°) , ความสว่าง 47% จันทร์เพ็ญ(ปูรณมี) 12 สิงหาคม พ.ศ.2565 08:35น. ,จันทร์ดับ(อามาวสี) 27 สิงหาคม พ.ศ.2565 15:17น. ***วันนี้เป็นวันธัมมัสสวนะ ได้จัดให้มีการทำบุญตลอดพรรษาในวันพระ ณ.ศาลาการเปรียญวัดนางตะเคียน เวลา ๐๘.๓๐ น. ทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศีล ขออนุโมทนา สาธุ......
bottom of page