top of page
ทำบุญวันพระ และวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๕
***วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 12 August 2022 ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีขาล ศุกรวาร(ศ) สาวนมาส จัตวาศก จ.ศ. 1384 , ค.ศ. 2022 , ม.ศ. 1944 , ร.ศ. 241 สุริยคติ เป็น ปกติสุรทิน , จันทรคติ เป็น ปกติมาส ปกติวาร [6] วันพระ วันหยุด วันเฉลิมฯ วันแม่ จันทร์เพ็ญ (ปูรณมี) เวลา 08:36น. ***ดวงอาทิตย์ ขึ้นเวลา 06:05น. (ปัดเหนือ 16°) , ตกเวลา 18:42น. (ปัดเหนือ 16°) , เที่ยงจริงเวลา 12:23น. **ดวงจันทร์ขึ้น เวลา 19:13น. (ปัดใต้ 18°) ดวงจันทร์ตก เวลา 06:02น. (ปัดใต้ 21°) , ความสว่าง 100% จันทร์เพ็ญ(ปูรณมี) 12 สิงหาคม พ.ศ.2565 08:35น. ,จันทร์ดับ(อามาวสี) 27 สิงหาคม พ.ศ.2565 15:17น. ***วันนี้เป็นวันธัมมัสสวนะ และตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ ทางวัดนางตะเคียนจุึงจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ.ศาลาการเปรียญวัดนางตะเคียน เวลา ๐๘.๓๐ น. ทำบุญตักบาตร รักษาอุโบสถศีล และแสดงพระธรรมเทศนา ขออนุโมทนา สาธุ...
bottom of page