top of page
 วันเสาร์ ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

 วันเสาร์ ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๙ น. เจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตนสูตร สุ่มไฟหุ่นรูปหล่อหลวงพ่อบ้านแหลม และหลวงพ่อจ้อย อดีตเจ้าอาวาสวัดนางตะเคียน รูปที่ ๓ 
ณ.ปะรำพิธีวัดนางตะเคียน ตำบลคลองเขิน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 
โดยการนำของพระมหาเถรานุเถระ พระครูภาวนารัตนวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดปากลัด เจ้าคณะตำบลคลองเขิน เขต ๑.

bottom of page