top of page
ทำบุญวันพระ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕
***วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 20 August 2022 ตรงกับวันเสาร์ แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีขาล โสรวาร(ส) สาวนมาส จัตวาศก จ.ศ. 1384 , ค.ศ. 2022 , ม.ศ. 1944 , ร.ศ. 241 สุริยคติ เป็น ปกติสุรทิน , จันทรคติ เป็น ปกติมาส ปกติวาร [6] ***ดวงอาทิตย์ ขึ้นเวลา 06:06น. (ปัดเหนือ 13°) , ตกเวลา 18:37น. (ปัดเหนือ 13°) , เที่ยงจริงเวลา 12:21น. **ดวงจันทร์ขึ้น เวลา 00:04น. (ปัดเหนือ 23°) ดวงจันทร์ตก เวลา 13:16น. (ปัดเหนือ 24°) , ความสว่าง 40% จันทร์ดับ(อามาวสี) 27 สิงหาคม พ.ศ.2565 15:17น. , จันทร์เพ็ญ(ปูรณมี) 10 กันยายน พ.ศ.2565 16:58น. ***วันนี้เป็นวันธัมมัสสวนะ จัดให้มีการทำบุญตักบาตร ณ ศาลาการเปรียญวัดนางตะเคียน เวลา ๐๘.๓๐ น. ทำบุญตักบาตร สมาทานอุโบสถศีล ฟังพระธรรมเทศนา........
bottom of page