top of page
ทำบุญวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๕
***วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 14 July 2022 ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๑ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีขาล ชีววาร(ช) อาสาธมาส จัตวาศก จ.ศ. 1384 , ค.ศ. 2022 , ม.ศ. 1944 , ร.ศ. 241 สุริยคติ เป็น ปกติสุรทิน , จันทรคติ เป็น ปกติมาส ปกติวาร [6] ***ดวงอาทิตย์ ขึ้นเวลา 05:58น. (ปัดเหนือ 23°) , ตกเวลา 18:50น. (ปัดเหนือ 23°) , เที่ยงจริงเวลา 12:24น. **ดวงจันทร์ขึ้น เวลา 19:40น. (ปัดใต้ 25°) ดวงจันทร์ตก เวลา 06:11น. (ปัดใต้ 27°) , ความสว่าง 100% จันทร์เพ็ญ(ปูรณมี) 14 กรกฎาคม พ.ศ.2565 01:37น. ,จันทร์ดับ(อามาวสี) 29 กรกฎาคม พ.ศ.2565 00:54น. ***วันนี้เป็นวันสำคัญของพระสงฆ์ เป็นวันที่ต้องเข้าจำพรรษาวันแรก อยู่จำพรรษาตลอด ๓ เดือน ทางวัดนางตะเคียนจัดให้มีการทำบุญตักบาตร ณ.ศาลาการเปรียญวัดนางตะเคียน เวลา ๐๘.๓๐ น. จัดทำบุญตักบาตรทุกวันพระตลอดพรรษา ขอเจริญพร สาธุ...
bottom of page